Description

YENİDEN DOĞUŞ, SAF TUTKU, HAYAT
Tasarımda yeni dünya teması lotus çiçeğinin yeniden doğuş simgesi ile bağdaştırılmıştır. Bireyin iç dünyasını keşfetmesi, kendini bulması, huzur, mutluluk ve tutkuyla yaşama yeniden bağlanmasını imgeler. Tasarımın merkezinde konumlanmış olan daire yeni dünyayı ve beraberinde Cotton Box’ın c harfini belirtmektedir. Dairenin sağ tarafında bulunan çeyrek boyalı siyah bölüm bu tasarımda Cotton Box’ın b harfini simgelerken yarım dairedeki siyah ve beyaz birleşim evrenin ve doğanın işleyişini gösteren karşıtlık ilkesini (yin ile yang) anlatır. Tasarımda bulunan çizgisel detaylar zamanın ötesinde olup sonsuzluğu temsil etmektedir. Son olarak karenin içinde bulunan noktasal şekiller bireyin dış dünyadaki olumsuzluklardan izolasyonunu simgelemektedir. Ve bu simgelerin birleşimleri rahat bir uykunun sembolü olur ve bu rahatlığı evlerimize taşır.