Description

HANNAH
“Hannah” başlangıcı ve sonu aynı olan anlamında olup bu döngüsel hayatı temsil etmektedir. “Arrival” filminden yola çıkarak hazırlanan tasarımın temelinde geleceğe umutla bakmak vardır. Filmde dünyayı istila ettiği düşünülen uzaylılar ve onların alfabelerini çözmeye çalışan insanlar vardır. Tasarımda uzaylıların kendi dilleri olan hettapot alfabelerinden yola çıkarak ben de kendi alfabemi oluşturdum ce bu alfabeyle geleceğe dair umut dolu dilekler yazdım. Yazdığım dilekleri de desenlere dönüştürdüğüm bir tasarım hazırladım.