Description

TASARIMIN HİKÂYESİ
Yeni dünyamı yaratırken kadının yerini düşündüm. Geçmiş dünyada kadın neydi? Gelecek dünyada kadının yeri nerede? Eski çağlardan beri kadın; tek başına eli belinde (böğründe) gezen, kendinden gayret alan kadındır. Eli belinde motifi oluştu zamanla; dişilik, doğurgan, bereket anlamına gelen. Bu motifi işledi halılara, ahşap duvar süslerine, takılara… Derdini, hüznünü, sevincini anlattı bu motifte. Kadın tek başınaydı. Hayatında bir renk vardı o da siyah. Yeni dünyamda kadının dünyası renklendi. Hayatına giren her bir renk onu daha güçlü, aydınlanmış, mutlu, enerjik, sağlıklı, özgür bir birey yaptı. Ve o eli belinde gezen yalnız dünya kadını yok artık. Bir araya gelince oluştuğu renkli yeni dünya kadını var.