Description

RENKLERİN KAOSU
Modernite bize cezbedici ve neşeli bir dünya sunuyor. Bu dünya öyle süslü ve renkli ki insanların kayıtsız kalmaları neredeyse imkânsız. Modern dünya bir o kadar da kucaklayıcı. Kendisine karşı var olan her tür oluşuma ve görüşe kollarını açıyor. Bu kucaklayıcı, renkli ve cezbedici modernite içerisinde kaosu ve karmaşayı da barındırıyor. Birbirine bu kadar zıt kavramlar nasıl oluyor da aynı noktada buluşabiliyor? Biz insanlar, bize verilenin büyüsüne kapılıp, kendimizi bir takım uğraşlar ile öylesine oyalamış durumdayız ki; görünenin ardını düşünmeye vaktimiz kalmamıştır. Modernitenin bu çelişkili kavramlar ağı ile örülü dünyası karşısında sersemleşen bireyin görünenin ardını görmesi neredeyse imkânsızdır. Modernitenin bize sunduğu; renkli ve cezbedici bir kaostan başka bir şey değildir.