Description


Bu tasarımda modern dünyamızın karmaşıklığını, kaostan çıkan düzen ve düzenden çıkan kaosun kendi içindeki çatışmasını ve uyumunu ele almaya çalıştım. Kendi içindeki katman farklılıkları, insanın 3 boyutlu derinlik algısını bozan katmanlama da olan yanlışlıklar (bir üçgenin diğer çizginin altında kalması gerekirken üzerinde kalması gibi) teknolojinin ve modern dünyanın insan üzerinde olan kandırma etkisini, toplumda olan çelişkileri, kaos içinde olan şehirlerimiz ve hayatlarımızı kullanıcıya hissettirmeyi amaçlıyor. Farklı bir bakış açışı olarak 2 boyutlu olan bu tasarımın 3 boyutlu derinlik algısı ile oynayıp sanki fütüristik bir şehir planına bakıyormuş gibi üçgen planlı binalar, yerden yüksekte bulunan yüksek hızlı seyredilebilen otobanlar, yerçekimine meydan okuyan bileşenler gibi şehir ögeleri de barındırması amaçlandı.