Description


Çıkış noktam geçmişin izlerini geleceğe en doğru ve en faydalı bir şekilde aktarılması.
Bireyin içinde bulunduğu zaman ile geçmiş zaman arasında ilişki kurmasıdır. Geçmişten hareket ederek bu gün ve gelecek hakkında düşünce geliştirilmesi ve zamanla ilgili perspektifin kazanılmasıdır. Sürdürebilme açısından geçmiş bizim için önemlidir ve değerlendirmelidir. Fakat bunu geleceğe aktarırken doğru biçimde ve çevreye zarar verilmeden yapılmalıdır. Bunu da atıklardan dönüştürerek aktarabiliriz.