Description


Suyun üzerinde desen üretme sanatı, gelenekselden moderne uzun bir yolculuğun henüz başında olan sanatımız, ebru. 90’lardan itibaren teknolojinin hayatımıza kattığı mekanik yeniliklerden sıkılmaya başlayan dünyamız, eskiye ve geleneksele giderek artan bir özlem duymaktadır. Ebru sanatında sanatçı kendi boyasını üretir, iki mermer arasında uzunca bir süre ezer boyalarını, ayarlarını yapar, gül dallarına sardığı at kuyruğu ile fırçalarını hazırlar, deniz kadayıfı adı verilen bir çeşit yosun ile sıvısını yoğunlaştırır ve tüm bu işlemlerden sonra ancak boyayı su ile buluşturabilir. Hızlıca sonuca varmak isteyen yeni yüzyıl insanına bir şey hatırlatır gelenekli sanatlar: ‘Dur ve seyret’ Yıldız kümeleri, hücreler, mikroskop ve teleskopla görebileceğimiz daha birçok görüntü. Ve tabi bu sanatın olmazsa olmazı bulutlar. Fırçadan düşen her bir öbek gökyüzündeki kümülüs bulutlarını andırır. ‘Ebru’ Farsça buluta benzeyen manasına gelir. Battal ebru deseninde bu bulutları öbek öbek görmek çok önemlidir. Bu sebeple desen olarak, ebru sanatının en kadim deseni battal ebruyu seçtim.