Description


Doğa her zaman içinde bulunduğumuz tek yer olacak. Canlı varlıklar olarak birbirimizin ilgisini hep çektik. Ve aynı şekilde eşyalara da bunu yansıttık.