Description


Kuşların her birinin kendi yarattığı alanları vardır, başka bir canlının kendilerine belli bir mesafede yanaşmalarına izin verirler. Duruşlarıyla, varoluşlarıyla her biri kendi içinde farklı dünyalara aittir. Bu tasarımda kuşların karakter özellerini merkeze alarak onların merceğinden dışarıya baktım. Son zamanlarda dünyada yaşananlarla birlikte daha çok ortaya çıkmış olan kendine yönelme tecrübesine dikkat çekiyorum. İnce olana yakından bakarken her kişiliğin kendi içindeki boyutsal dünyasında detayın etkisini artırarak farklı algılar açmayı amaçladım.