Description


Geçmişe saygı içinde bulunduğumuz dünyanın devamlılığına ve gelişimine katkı sağlayacak çok önemli bir konudur. Zihnimde tasarladığım yeni dünyayı Dijital Medeniyetler Çağı olarak adlandırırsam da doğadan ve doğal olandan uzaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Primitif dönemden itibaren insanlar kendilerini ifade ederken, yaptıkları resimlerle iz bırakmaya çalışırken, inanç ve yaşam döngülerini devam ettirirken güneş, toprak, su ve havaya ihtiyaç duymuşlar ve bunlar kullanmışlardır. Gerek ilk çağ mağara resimlerinde, dini törenlerde, savaşlarda gerekse Anadolu’nun geçmişinde her alanda tüm bunların simgeleriyle karşılaşmaktayız. Yaşamsal döngümüz ve yeni bir dünyanın devamlılığı için ihtiyacımız olanları hatırlamak ve unutmamak adına geçmişten ilhamla tasarlanmıştır.