2 place

Description


İnternetin gündelik yaşama girmesinin ardından yeni bir iletişim ve sosyalleşme modeli olan sosyal medya ortaya çıktı. Önceden iletişimi zorlaştıran mesafeler ve diller artık bir engel taşımıyorlar. Dünyanın her bir yanından insanlar, aynı anda birbirlerine mesaj atabiliyor ve paylaşım yapabiliyorlar. Bu devamlı bilgi aktarımı, insanları hiç olmadığı kadar yakınlaştırıyor. Bireyler gündelik aktivitelerinin yanı sıra, kişiliklerini, yönelimlerini, ırklarını ve dünya görüşlerini paylaşmaktan çekinmiyor, yeryüzündeki problemleri açıkça dile getirebiliyor ve sayısız destekçi ve takipçi kazanabiliyorlar. Bunun sebebi, sosyal medyanın dünyadaki tüm bireylere fikirlerini, yeteneklerini, daha da önemlisi “kendilerini” paylaşabileceklerini ortak, tarafsız ve eşit platformlar sağlamış olmasıdır. Bu çevre, insanlar arasında empati, açık görüşlülük, dayanışma ve birlik kavramlarının güçlenmesini sağlıyor. Ülke ve vatandaş kavramları ikinci sıraya inerken, “insan” ve “dünya” kavramları önem kazanıyor.